Close

Dr. Shahir Pal

Sadar Hospital, Near Sahid Park,Chaibasa, Jharkhand

Email : cswestsinghbhum[at]gmail[dot]com
Designation : Civil Surgeon, Chaibasa
Phone : +919431055503