बंद करे

संगठन चार्ट

 

विभाग का नाम पदनाम
जिला ग्रामीण विकास उप विकास आयुक्त
जिला राजस्व विभाग अपर उपायुक्त
लोक शिकायत निवारण अधिनियम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
जिला कल्याण कार्यालय जिला कल्याण पदाधिकारी
जिला परिवहन कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी
जिला पंचायती राज कार्यालय जिला पंचायत राज पदाधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी